رهبر ایران
امام خمینی
ریاست جمهوری ایران - آقای دکتر سید حسن روحانی
پایگاه اطلاعا رسانی دولت
آرم فنی و حرفه ای استان گلستان
سال 1397 {حمایت از کالای ایرانی}               استفاده نادرست از اینترنت ، تضادهای شخصیتی و فرهنگی را به وجود می آورد .                استفاده از فضای مجازی را باید مدیریت کرد .                
ملاقات عمومی
ملاقات عمومی با مدیر کل روز های
سه شنبه از ساعت 8 صبح الی 12 شماره تماس جهت هماهنگی : 32240662
پنل کاربری
کاربر میهمان ، خوش آمدید


نظر سنجی
آیا تا به حال از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان و کارگاههای آموزشی آن بازدید نموده اید؟
ثبت نظر
نظر سنجی
تاثیر حذف مالیات آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای بر کیفیت آموزش آنها به چه میزان بوده است ؟
ثبت نظر
تصویر روز

مراکز آموزشی‏


شهرستانمرکزرئیس مرکزآدرستلفن پذیرش
گرگانشماره ۱  برادران گرگاناميد جافرگرگان - گرگان - كيلومتر ۳ جاده گرگان-آق قلا ۳۲۶۴۲۷۴۷-۳۲۶۴۲۷۴۸-۳۲۶۴۲۷۴۹
گرگانشماره  ۲ خواهران گرگانپرستوحيدريگرگان - کمربندی بلوارويلاشهر - ويلاشهر ۱۷-روبروی پارک۳۲۱۷۱۲۹۹-۳۲۱۷۰۳۳۴
گرگانشماره ۱۸ دو منظوره  فناوری اطلاعات گرگان رحمت اله كيانيگرگان - خ پنجم آذر - انتهاي بلوار حسام۳۲۲۳۲۰۶۰
گنبدشماره ۳ دو منظوره گنبد کاووسمحمد رضا ملکانگنبدكاووس - گنبد - كيلومتر ۳ جاده داشلي برون۳۳۲۸۱۵۶۱
کلالهشماره  ۴  دو منظوره  کلالهمحمد شيخکلاله - خيابان شهيد بهشتي ۳۵۴۴۱۹۰۲-۳۵۴۲۱۴۱۰-۳۵۴۲۱۴۱۱
کردکویشماره  ۵  برادران کردکویمجيد رمضانيکردکوی ک شش جاده گرگان، روبروی روستای ایلوار۳۴۳۰۴۷۳۱-۲
کردکویمرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران کردکوی (شعبه شهری)مجيد رمضانيکردکوی خ - خيابان جنگل روبروي جهاد كشاورزي  ۳۴۳۴۵۱۲۰
بندرترکمنشماره ۹ دو منظوره بندرترکمنبهرام خدانظریخیابان اباذر،نبش خیابان مهارت۳۴۴۸۱۵۹۳
بندرگزشماره ۷  دو منظوره  بندرگزیوسفعلی مسعودیبندرگز به سمت روستای گزغربی ۳۴۳۶۷۲۰۱
علی آبادشماره  ۸ دو منظوره  علی آباداسمعیل مهاجر بسطامیعلی آباد - جاده قدیم الازمن - خط نفت شرقی ۳۴۲۲۱۳۰۵-۳۴۲۲۱۳۰۶
فاضل آبادمرکز آموزش فنی و حرفه ای فاضل آباد (شعبه شهری)اسمعیل مهاجر بسطامیفاضل آباد - خيابان امام خمینی - جنب کمیته امداد ۳۴۲۶۴۹۶۱
علی آبادشماره ۲۰ ارتقاء مهارت برادران  علی آباد کتولجواد شيرآباديعلی آباد - شهرك صنعتي  علی آباد کتول ۳.۴۲۴۹۲E+۱۵
آزادشهرشماره ۶ دو منظوره  آزادشهرروح اله امامیآزادشهر - روستاي ازدارتپه ۳۵۷۳۸۲۳۰
رامیانشماره ۱۳ دو منظوره رامیانحسن مظاهریرامیان - خیابان امام ، طبقه فوقانی شرکت تعاونی فرهنگیان ۳۵۸۸۰۱۸۰-۳۵۸۸۰۱۸۱
مینودشتشماره ۱۰ دو منظوره  مینودشتداود ممشليمينودشت - بلوار الغدير - شهرك رزمندگان، ۲۴ متری اول۳۵۲۳۰۶۸۶
گمیشانشماره  ۱۵ دو منظوره  گمیشانایوب کسلخهگميشان - خ آخوند نبوی نژاد ، ساختمان قديم دادگاه ۳۴۴۶۳۲۸۱
آق قلاشماره ۱۴ دو  منظوره  آق قلامحمد گلی پورآق قلا - شهرك صنعتي آق قلا - بعد از پارك علم و فنآوري ، خ کارگر ۱۳۴۵۳۳۹۳۱
گالیکششماره ۱۶ دو منظوره   گالیکش ارازوردی چرکزیگاليكش - خيابان میرزا کوچک خان پژوهشسرای باقرالعلوم ۳۵۸۳۶۳۶۱
مراوه تپه شماره ۱۱ دو منظوره  مراوه تپهسعيد پارسامراوه تپه -انتهای خيابان جمهوري اسلامی۳۵۴۵۲۷۷۲

کلید واژه ها :

مرکز مراکز آدرس تلفن

تعداد بازدید این صفحه :‌2106

{حمایت از کالای ایرانی }