رهبر ایران
امام خمینی
ریاست جمهوری ایران - آقای دکتر سید حسن روحانی
پایگاه اطلاعا رسانی دولت
آرم فنی و حرفه ای استان گلستان
سال 1397 {حمایت از کالای ایرانی}               استفاده نادرست از اینترنت ، تضادهای شخصیتی و فرهنگی را به وجود می آورد .                استفاده از فضای مجازی را باید مدیریت کرد .                
ملاقات عمومی
ملاقات عمومی با مدیر کل روز های
سه شنبه از ساعت 8 صبح الی 12 شماره تماس جهت هماهنگی : 32240662
پنل کاربری
کاربر میهمان ، خوش آمدید


نظر سنجی
آیا تا به حال از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان و کارگاههای آموزشی آن بازدید نموده اید؟
ثبت نظر
نظر سنجی
تاثیر حذف مالیات آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای بر کیفیت آموزش آنها به چه میزان بوده است ؟
ثبت نظر
تصویر روز

اطلاعات تماس واحدهای وابسته‏نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

دورنگار

ارتباط با مسئول

پیگیری پیام

سید علیرضا حسینی طلب

مديركل

۳۲۲۴۰۶۶۲

۳۲۲۲۳۴۶۶

ارسال پیام

پیگیری

مهدی رحمدل

معاون اداری و پشتیبانی

۳۲۲۳۱۳۲۰

-

ارسال پیام

پیگیری

سيدرضا مفيدي

معاون آموزش ، پ‍زوهش و برنامه ربزي

۳۲۲۴۵۶۲۱

-

ارسال پیام

پیگیری

محمد سمیعی

مدیر حراست

۳۲۲۲۳۴۶۵

-

ارسال پیام

پیگیری

علی تجری

مسول روابط عمومی

۳۲۲۳۱۷۸۸

-فرهاد شادكام

رئیس اداره آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی

۳۲۲۳۲۳۵۵

-

ارسال پیام

پیگیری

شهریارنیرومند

رئیس اداره موسسات کارآموزی آزاد

۳۲۲۴۵۶۲۲

-

ارسال پیام

پیگیری

سید عباس موسوی

رئیس اداره آزمون و ارزشیابی

۳۲۲۲۹۸۴۵

-

ارسال پیام

پیگیری

غلامرضا رحمتی

رئیس اداره عمومی و پشتیبانی

۳۲۲۴۰۶۸۲

-

ارسال پیام

پیگیری

علی آرزه گر

رئیس اداره امور مالی

۳۲۲۳۱۷۵۵

-

ارسال پیام

پیگیری

تلفنخانه اداره کل

-

۳۲۲۴۰۶۷۲-۸۲ 

-امید جافر نوده

رئیس مرکز شماره ۱ گرگان

۳۲۶۴۲۷۳۰

۳۲۶۴۲۷۳۱

ارسال پیام

پیگیری

پرستو حیدری

رئیس مرکز خواهران گرگان

۳۲۱۲۹۳۷۳

۳۲۱۲۹۳۷۳

ارسال پیام

پیگیری

محمدرضا ملکان

رئیس مرکز گنبد

۳۳۲۸۱۵۶۴

۳۳۲۸۵۰۶۶

ارسال پیام

پیگیری

محمد شیخ

رئیس مرکز کلاله

۳۵۴۴۱۹۰۶

۳۵۴۴۴۱۴۰

ارسال پیام

پیگیری

مجیدرمضانی

رئیس مرکز کردکوی

۳۴۳۰۴۷۳۵

۳۴۳۰۴۵۰۱

ارسال پیام

پیگیری

روح اله امامی

سرپرست مرکز آزادشهر

۳۵۷۳۸۲۲۹

۳۵۷۳۸۲۲۸

ارسال پیام

پیگیری

یوسفعلی مسعودی

رئیس مرکز بندرگز

۳۴۳۶۷۲۰۰

۳۴۳۶۷۲۰۱

ارسال پیام

پیگیری

اسمعیل مهاجر بسطامی

رئیس مرکز علی آباد

۳۴۲۲۱۳۰۵

۳۴۲۲۱۳۰۵

ارسال پیام

پیگیری

داود ممشلی

رئیس مرکز مینودشت

۳۵۲۳۰۸۷۰

۳۵۲۳۰۸۷۰

ارسال پیام

پیگیری

بهرام خدانظری

رئیس مرکز بندرترکمن

۳۴۴۸۱۴۹۶

۳۴۴۸۱۴۹۶

ارسال پیام

پیگیری

رحمت اله کیانی

رئیس مرکز فناوری اطلاعات گرگان

۳۲۲۳۲۰۶۰

۳۲۲۳۲۰۶۰

ارسال پیام

پیگیری

سعید پارسا

رئیس مرکز مراوه تپه

۳۵۴۵۱۰۷۲

۳۵۴۵۱۰۷۲

ارسال پیام

پیگیری

جواد شیرآبادی

رئیس مرکز ارتقاء مهارت علی آباد

۳۴۲۴۹۰۹۷

۳۴۲۴۹۰۹۷

ارسال پیام

پیگیری

یگن محمد گلی پور

  رئیس مرکز ارتقاء مهارت آق قلا

۳۵۷۵۳۹۳۲

۳۵۷۵۳۹۳۲

ارسال پیام

پیگیری

ایوب کسلخه

  رئیس مرکز گمیشان

۳۴۴۶۳۲۸۱

۳۴۴۶۳۲۸۱

ارسال پیام

پیگیری

حسن مظاهری

  رئیس مرکز رامیان

۳۵۸۸۰۱۸۰

۳۵۸۸۰۱۸۰

ارسال پیام

پیگیری

اراز وردی چرکزی

  رئیس مرکز گالیکش

۳۵۸۳۶۳۳۶

۳۵۸۳۶۳۳۶

ارسال پیام

پیگیری

 


کلید واژه ها :

تماس

تعداد بازدید این صفحه :‌4236

{حمایت از کالای ایرانی }