رهبر ایران
امام خمینی
ریاست جمهوری ایران - آقای دکتر سید حسن روحانی
پایگاه اطلاعا رسانی دولت
آرم فنی و حرفه ای استان گلستان
سال 1397 {حمایت از کالای ایرانی}               استفاده نادرست از اینترنت ، تضادهای شخصیتی و فرهنگی را به وجود می آورد .                استفاده از فضای مجازی را باید مدیریت کرد .                
پنل کاربری
کاربر میهمان ، خوش آمدید


نظر سنجی
آیا تا به حال از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان و کارگاههای آموزشی آن بازدید نموده اید؟
ثبت نظر
نظر سنجی
تاثیر حذف مالیات آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای بر کیفیت آموزش آنها به چه میزان بوده است ؟
ثبت نظر
تصویر روز

انعقاد تفاهم نامه همکاري آموزشي فی مابین ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای و زندانهای استان گلستان


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای گلستان، بمنظور ارائه آموزش های مهارتی به زندانیان درکارگاه های آموزشی مستقر در ندامتگاهها، تفاهم نامه همکاری فی مابین اداره کل آموزش فنی وحرفه ای و اداره کل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان گلستان منعقد گردید.

بنابراین گزارش، سید علیرضا حسینی طلب مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان بیان کرد: این اداره کل همانند سنوات قبل آمادگی کامل برای ارائه آموزش های مهارتی در زندان ها را دارد و خوشحالیم که هرساله فراگیری آموزش های فنی وحرفه ای در زندان ها افزایش پیدا میکند.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان گلستان با اشاره به اهداف تفاهم نامه همکاری، تشریح کرد: ارائه آموزشهای فني و حرفه اي به زندانیان در کارگاه هاي آموزشي مستقر در ندامتگاه به منظورتاثير مثبت روحي، رواني و تربيتي در زندانيان در دوران محکوميت به حبس، توانمند سازي زندانيان جهت اشتغال مفيد و مولد پس از‌ آزادي، توانمند سازي جهت تامين معاش و بازدارندگي از ارتکاب مجدد جرم و بازگشت به محيط زندان، از جمله اهدافی است که در این تفاهم نامه دنبال می شود.

در ادامه علیرضا رضوانی مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان گلستان نیز در این جلسه ضمن اشاره به موفق بودن ارائه آموزش های فنی وحرفه ای در زندان ها، گفت: تامين فضاي مناسب آموزشي و رفع نواقص و بهسازي فضاي آموزشي مطابق نظرات کارشناسي آموزش فني وحرفه اي و تامين ملزومات ايمني و بهداشتي و سرمايش وگرمايش، همکاری در تجهيز کارگاه هاي آموزشي و تامین مواد مصرفی کارگاهی مطابق با استانداردهاي مهارت آموزشي حرفه هاي مورد نظر، ارائه مجوزهای لازم و صدور کارت تردد و همکاری فعال در بازدیدهای مسئولین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای از کارگاههای آموزشی، همکاری در برگزاری آزمون پایاندوره با رعایت ضوابط و مقررات حاکم و برابر شیوه نامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و... از جمله تعهدات این اداره کل در این تفاهم نامه می باشد.

تعداد بازدید کل :‌287
{حمایت از کالای ایرانی }